Bildiri Sunum Programı

18:00-19:00

VI. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER, OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. BERKAY EKİCİ

18:00-18:10

Hipobarik Hipoksi Eğitimi Sonrası Gelişen Dekompresyon Hastalığı: Bir Olgu Sunumu – Arş. Gör. Dr. Ecem DAK – Sağlık Bilimleri Üniversitesi

18:10-18:20

Uçuş Hekimliğinde Renkli Görme Değerlendirmesi için Farnsworth Munsell 100 Hue Testi ve Ishihara Testinin Kullanımları – DR. ÖĞR. ÜYESİ DR. LEYLA ASENA – Başkent Üniversitesi

18:20-18:30

Pilot Ve Kabin Görevlisi Öğrenci Adaylarında Psikotrop İlaç Kullanımı: Geriye Dönük Bir Çalışma – DR. ÖĞR. ÜYESİ OYA BOZKURT – Yeniyüzyıl Üniversitesi

18:30-18:40

Havacılık Sektöründe Nörolojik Komplikasyon Sıklığı, Bir vaka-kontrol çalışması – DR. ÖĞR. ÜYESİ FİGEN DEMİR – Yeniyüzyıl Üniversitesi

18:40-18:50

Kabin Ve Kokpit Personellerinde Hastalık Nedenli̇ İnkapasite Vakaları İstatistik Çalışması - DR. İLKNUR ÇELIK - THY A.O.

18:50-19:00

Drone Kullanımı ve Çocuk - DOÇ. DR. DEMET ALTUN – Ufuk Üniversitesi

19:00-19:10

Diskromatopsi: Vaka Sunumu - DR. SERKAN ÇELİK – THY A.O.Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri gönderiminde dikkat edilecek hususlar:

 1. Bildiri gönderimi için son tarih 13 Eylül 2019'dur.
 2. Bildiriler bilimsel kurul tarafından değerlendirilmek üzere ugur.gulfidangil@sbu.edu.tr (sekreterlik) mail adresine gönderilecektir.
 3. Kongrede sunulacak bildirilerin dili Türkçe'dir. Yazım ve imla kurallarına dikkat edilecektir.
 4. Bildiriler Microsoft Word (doc, docx) formatında, Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde hazırlanacaktır.
 5. Word sayfasının ilk satırında bildirinin başlığı, ikinci satırda sunum şekli (sözlü veya poster), üçüncü satırda unvanları ile birlikte yazar isimleri, dördüncü satırda yazarların kurumları açık bir şekilde yazılacak, takiben bildirinin özeti, anahtar kelimeler ve sözel bildirilerde tam metin bildirinin altına eklenecektir
 6. Bildiri özeti hazırlanırken kelime sınırı başlıklar ve boşluklar hariç 300 kelime olacaktır.
 7. Metin içinde geçen kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık olarak yazılacak ve parantez içinde belirtilecektir. Takip eden tekrarlarda kısaltmalar kullanılabilecektir.
 8. Poster bildiriler Microsoft Powerpoint (ppt, pptx) formatında, 110x60 cm boyutlarında hazırlanacak olup elektronik ortamda sunulacaktır.
 9. Sözel bildiriler sunum süresi 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, Microsoft Powerpoint (ppt, pptx) formatında hazırlanacaktır.
 10. Bilimsel Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu, sözlü bildiriler poster bildirisi, poster bildirilerden öne çıkanlar da sözlü bildiri şeklinde değiştirilebilecektir. Değişiklikler için mail ve telefon yoluyla katılımcılardan onay alınacaktır
 11. Kongrede sunulması kabul edilen posterlerin özetleri ve sözel bildirilerin tam metni kongre kitapçığında yayımlanacaktır