Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri gönderiminde dikkat edilecek hususlar:

  1. Bildiri gönderimi için son tarih 01 Ekim 2018'dir.
  2. Bildiriler bilimsel kurul tarafından değerlendirilmek üzere ugur.gulfidangil@sbu.edu.tr (sekreterlik) mail adresine gönderilecektir.
  3. Kongrede sunulacak bildirilerin dili Türkçe'dir. Yazım ve imla kurallarına dikkat edilecektir.
  4. Bildiriler Microsoft Word (doc, docx) formatında, Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde hazırlanacaktır.
  5. Word sayfasının ilk satırında bildirinin başlığı, ikinci satırda sunum şekli (sözlü veya poster), üçüncü satırda unvanları ile birlikte yazar isimleri, dördüncü satırda yazarların kurumları açık bir şekilde yazılacak, takiben bildirinin özeti, anahtar kelimeler ve sözel bildirilerde tam metin bildirinin altına eklenecektir.
  6. Bildiri özeti hazırlanırken kelime sınırı başlıklar ve boşluklar hariç 300 kelime olacaktır.
  7. Metin içinde geçen kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık olarak yazılacak ve parantez içinde belirtilecektir. Takip eden tekrarlarda kısaltmalar kullanılabilecektir.
  8. Poster bildiriler Microsoft Powerpoint (ppt, pptx) formatında, 110x60 cm boyutlarında hazırlanacak olup elektronik ortamda sunulacaktır.
  9. Sözel bildiriler sunum süresi 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, Microsoft Powerpoint (ppt, pptx) formatında hazırlanacaktır.
  10. Bilimsel Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu, sözlü bildiriler poster bildirisi, poster bildirilerden öne çıkanlar da sözlü bildiri şeklinde değiştirilebilecektir. Değişiklikler için mail ve telefon yoluyla katılımcılardan onay alınacaktır.